Choď na obsah Choď na menu
 


Krst CD- 8.7. 2023

Malebné hory, zelené lúky - krásnu dolinu zdobia.
Tou dolinou sťa stuha sa ťahá - dedinka naša rodná.
Okolo šumí les, potôčik, ľudia tu žijú už nejeden rôčik.
Dedinku Dolná Krupá nazvali – ružu - si za symbol vybrali.
Grófka Henrieta Choteková tu ruže pestovala
a Beethovenova sonáta Mesačný svit nad dedinou sa rozliehala.
V strede dediny na kostole kríž sa k nebu vypína,
na dedinu sa už roky zbožne díva.
Máme radi tento kúsok kraja, všetkých nás tu láska spája.
Na rodnú dedinu vždy hrdí budeme, kamkoľvek pôjdeme,
nikdy nezabudneme.
Rodičom ďakovať chceme, že sme šťastní, že žiť tu smieme.
Aj našim predkom sa chceme poďakovať
a ich tradície naďalej uchovávať.
Veď čo je krajšie, ako prekrásne ľudové piesne.
Hovorí sa, že pesnička je kľúčik zlatý, ňou sa srdce otvára.
Pesničkou sa krása kráse, srdce k srdcu privráva

 

Dňa 8.7. 2023 sa stretli v kultúrnom dome v Dolnej Krupej milovníci ľudových piesní a ľudových tradícií, aby spolu s Krupanskými Črpákmi slávnostne odprezentovali už v poradí tretí CD nosič, ktorý má názov " V tom Krupanskom poli." V tento slávnostný deň boli pozvaní aj p. starosta obce Dolná Krupá Mgr. Marek Dekan s manželkou, poslankyňa a poslanci Obecného zastupiteľstva s manželkami, p. dekan František Bačík, p. Ing. Daniel Nádaský, riaditeľ Poľnohospodárskeho družstva D. Krupá s manželkou, manželky a manželia členov folklórneho súboru Krupanskí Črpáci, folklórny súbor Bohdanovce, ženská spevácka skupina Dolnokrupanka, folklórny súbor Jaslovské Bohunice, spevácka skupina Bučančani, Karpatská kapela z Dolnej Krupej a detský súbor Čarovné strunky. Ďalej starostovia obcí Bohdanovce, Jaslovské Bohunice a Bučany s manželkami. Bývalí starostovia našej obce p. Mihalovič, p. Hulík a p. Bohunický s manželkami, zástupcovia Zboru požiarnikov p. Klement Baránek a Tomáš Baránek s manželkami, predseda Jednoty dôchodcov p. Alojz Poláček s manželkou, p. Peter Kudláč s manželkou, p. Ján Seman s manželkou, p. Jozef Sýkora s manželkou, p. Jozef Dritomský s manželkou, p. predseda Korompy Vladimír Gronský s manželkou, zástupca poľovníckeho združenia p. Vladimír Kubovčík s manželkou, p. Alojz Konečný s manželkou, predseda TJ p. Miroslav Garažia s manželkou, p. Roman Halán, p. Silvester Petráš s manželkou .


 
Osobitne by sme chceli veľmi pekne poďakovať aj našim sponzorom: 
Ďakujeme Obecnému  úradu v Dolnej Krupej, pod vedením p. starostu Mgr. Mareka Dekana, Poľnohospodárskemu družstvu Krupá v Dolnej Krupej pod vedením p. riaditeľa Ing. Daniela Nádaského, p. Ing. Jánovi Semanovi a manželke  a p. Ing.  Petrovi Kudláčovi a manželkou. Ďakujeme p. Márii Dritomskej  a manželovi Jožkovi, Marcelke Krkošovej a p. Silvestrovi Petrášovi  a manželke Majke.